Reforzo educativo

Impartición de clases ao  alumnado con necesidades educativas especiais permanentes, co fin de que desenrole actitudes positivas cara ao traballo  escolar traballando  habilidades básicas de razoamento, comprensión lectora, vocabulario e expresión escrita.

escuela-abarosa-aspontes

Escola infantil e servicio de gardaría. Dispón de 91 prazas. Acolle aos nenos en distintos turnos entre as 8 e as 20h.

O Concello recibiu  unha subvención para o investimento na mellora das infraestructuras e  do equipamento da escola infantil 0-3 EIM Barosa Cofinanciada polo fondo europeo de desenvolvemento rexional no marco do programa operativo FEDER galicia 2014-2020.

Avenida das Veigas s/n
Teléfono: 881 06 34 77 / 608 71 67 71
[email protected]

Regulamento Escola Infantil A Barosa

colegio-afraga-aspontes

Centro de educación infantil e primaria.

Avenida da Habana s/n
Teléfono: 981 451 404
Correo Electrónico: [email protected]

Para máis información: Web del Colegio A Fraga

colegio-santamaria-aspontes

Centro de educación infantil e primaria.
Praza de América s/n
Teléfono: 981 450 721
Correo electrónico: [email protected]

Para máis información: Web Colegio Santa María

colegio-amagdalena-aspontes

Centro de educación infantil e primaria.

Monte Caxado s/n, Campeiras
Teléfono: 981 450 251
Correo electrónico: [email protected]

Para máis información: Web Colegio A Magdalena

instituto-monchovalcarce-aspontes

Centro de educación secundaria, bacharelato e ciclos formativos.

Calle José María Penabad López s/n
Teléfono: 981 451 351
Correo electrónico: [email protected]

Para máis información: Web Instituto Moncho Valcarce

instituto-castrodauz-aspontes

Centro de educación secundaria, bacharelato, ciclos formativos e secundaria para persoas adultas.

Calle José María Penabad López s/n
Teléfono: 981 451 304
Correo electrónico: [email protected]

Para máis información: Web Instituto Castro da Uz

Servizos Sociais para a Mocidade e Infancia

Información
Información