Teleasistencia domiciliaria

Servizo de atención telefónica ininterrompida.
Este servizo permite ao usuario, ante calquera situación de emerxencia, con tan só apertar un botón, comunicarse cunha central. Alí será atendido por persoal especializado e darán resposta á situación de crise.
Dirixido a persoas maiores e persoas con minusvalidez.

Envellecemento Activo

O programa pretende contribuír a ampliar a esperanza de vida activa e saudable dos maiores, mantendo a autonomía e a independencia, e promovendo a súa participación e presenza na sociedade.

Algunhas das actividades desenvolvidas son:

  • Risoterapia
  • Relaxación
  • Memoria

Servizos Sociais para a Terceira Edade

Información
Información