Dende aquí poderedes acceder á información máis relevante desta área municipal e coñecer de preto as novidades relacionadas coas distintas políticas activas de emprego. As Pontes é un referente na constante mellora da empregabilidade, utilizando tódalas ferramentas ao noso alcance para procurar o benestar dos nosos veciñ@s, a través de programas de trascendental importancia como Obradoiros de Emprego, Programas Integrados para o Emprego, FORMIC, entre outros, que xeran un valor engadido á mellora da competitivade profesional, e fan dos nosos xóvenes a man de obra cualificada que as empresas necesitan e que solicitan a través da bolsa de emprego.

[powr-rss-feed id=7ffbd5f7_1495795365270]

Loading...

O IPPEC (Instituto Pontés de Promoción Económica) traballa paro o desenvolvemento e implementación de accións de orientación para o autoemprego, a través da organización de todo un conxunto de actividades que teñen por obxecto promover e apoiar novos emprendedores. Considérase que o apoio e fomento de novos emprendedores, xunto cos novos proxectos, deben ser obxectivo prioritario de todas as políticas activas de emprego e de todas aquelas iniciativas sociais que teñen como finalidade a loita contra o desemprego.